Friday, February 06, 2009

ધુમ્મસ ધુમ્મસ, ઝાકળ ઝાકળ
દરિયો દરિયો, વાદળ વાદળ

સમયની રેત થઈ સરકતા સૌ
ના કોઇ આગળ ના કોઇ પાછળ

ક્યાંક એ મુક્તિ, ક્યાંક બંધન
સંબંધ કેવી અદભુત સાંકળ

ટહુકા માટે સહુ કોઇ તરસે
નીમ, વડલો કે આવળ બાવળ

ચોરી સુગંધ વાયરો ભાગ્યો
દોડે વગડો આખો એની પાછળ

No comments: